Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp hoàn thiện Dự thảo Thông tư quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Thời gian tổ chức Từ 18-03-2015 00:00:00

Địa điểm

Hội trường số 1, tầng 7, VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà nội. Hà Nội.

Đơn vị tổ chức

VCCI. Bộ Khoa học và Công nghệ.

Lĩnh vực

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp, Hiệp hội, Cơ quan, Tổ chức đã đến tham dự và phát biểu ý kiến tại Hội thảo. VCCI luôn luôn trân trọng mọi nỗ lực đóng góp của quý vị dành cho công tác xây dựng chính sách, pháp luật và mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp của Quý Doanh nghiệp, Hiệp hội và Chuyên gia về vấn này. Các ý kiến xin gửi về:

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 35770632/ 04. 35742022 (máy lẻ: 355); Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com

Các tài liệu liên quan đến Hội thảo được đăng tải tại trong mục file đính kèm (dưới đây).

Trân trọng cảm ơn./.