Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

Thời gian tổ chức Từ 01-09-2015 01:00:00

Địa điểm

Hà Nội. Hà Nội.

Đơn vị tổ chức

VCCI. Bộ Tài chính.

Lĩnh vực

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Với mục tiêu đảm bảo các chính sách thuế phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam đã, đang và sẽ tham gia, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, Bộ Tài chính đang chủ trì soạn thảo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (sau đây gọi tắt là Dự luật), gồm 6 Luật: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật thuế bảo vệ môi trường; Luật quản lý thuế.

Để các quy định trong Luật này có thể đạt được các mục tiêu trên, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế”[1]:

Thời gian: Từ 08h00 – 11h30, thứ Ba, ngày 01 tháng 9 năm 2015

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội tham dự và tham luận tại Hội thảo (Dự luật được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ: http://vibonline.com.vn/Duthao/1757/DU-THAO-LUAT-SUA-DOI-BO-SUNG-MOT-SO-DIEU-CUA-CAC-LUAT-VE-THUE-DU-THAO-1382015.aspx.

Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng điền Phiếu đăng ký tham dự (kèm theo Thư mời này) và gửi trước ngày 01/9/2015 tới:

Ban Pháp, chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 6683 6545 (chị Hằng)/ 04. 35770632 (chị Hoa)/ Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com/ ntthang.vcci@gmail.com

Sự có mặt và đóng góp ý kiến của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội có ý nghĩa quyết định tới thành công của hội thảo.

Trân trọng cảm ơn.

 


[1] Hội thảo này không thu phí tham dự