Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp đối với Dự thảo Nghị định về thanh toán bằng tiền mặt

Thời gian tổ chức Từ 11-03-2017 06:30:00

Địa điểm

Hà Nội. Hà Nội.

Đơn vị tổ chức

VCCI. Ngân hàng Nhà nước.

Lĩnh vực

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Nghị định 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 về thanh toán bằng tiền mặt sau nhiều năm triển khai đã bộc lộ nhiều bất cập. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định về thanh toán bằng tiền mặt (Dự thảo) để thay thế Nghị định 161 nói trên. Dự thảo quy định về thanh toán bằng tiền mặt đối với tổ chức và cá nhân có liên quan đến thanh toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế (những giao dịch không được thanh toán bằng tiền mặt, hạn mức thanh toán, phí dịch vụ và việc rút tiền mặt với giá trị lớn trên lãnh thổ Việt Nam, các biện pháp nhằm quản lý, giám sát các giao dịch…). Dự báo Nghị định này khi được ban hành sẽ có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng doanh nghiệp.

Để Nghị định này thực sự khả thi, hiệu quả, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp đối với Dự thảo Nghị định về thanh toán bằng tiền mặt” để lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp – đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản, các hiệp hội, chuyên gia về các quy định trong Dự thảo này.

Thời gian: Từ 13h30 – 16h30, thứ Hai, ngày 28 tháng 01 năm 2013

Địa điểm: Hội trường lớn, tầng 7, trụ sở của VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Chủ trì hội thảo: Lãnh đạo VCCI và Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Trưởng Ban soạn thảo Nghị định).

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội tham dự và đóng góp ý kiến, góp phần quyết định tới thành công của hội thảo. Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ http://www.vibonline.com.vn/Duthao/1337/Du-thao-Nghi-dinh-Ve-thanh-toan-bang-tien-mat.aspx

Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng điền Phiếu đăng ký tham dự Hội thảo (gửi kèm Công văn này) và gửi tới: Ban Pháp chế – VCCI trước ngày 28/01/2013 theo số fax: 04.35771459, hoặc ĐT: 04.35742022 – máy lẻ 355 (chị Hồng)/ 04.35771459(chị Nghĩa), Email: nguyendieuhongvcci@gmail.com; hongntd@vcci.com.vn; nghiantl@vcci.com.vn.

Trân trọng cảm ơn!