Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp đối với Dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi)tại Thành phố Hồ Chí Minnh

Thời gian tổ chức Từ 11-03-2017 06:30:00

Địa điểm

Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn vị tổ chức

VCCI Tp.HCM. Bộ Khoa học và Công nghệ.

Lĩnh vực

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: QUÝ DOANH NGHIỆP/HIỆP HỘI

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, Luật Khoa học và Công nghệ đã đặt nền móng cho việc xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng, thuận lợi cho các hoạt động khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, Luật Khoa học và Công nghệ đã dần bộc lộ những bất cập so với yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ của nước ta trong giai đoạn mới. Để khắc phục những hạn chế đó, Dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Dự luật) đã được soạn thảo để sửa đổi, bổ sung các quy định mới phù hợp và dự kiến thông qua trong kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII (tháng 5, 6/2013)

Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi khi được ban hành, dự báo sẽ tác động mạnh mẽ đến cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có hoạt động khoa học và công nghệ. Do vậy, để Dự luật này thực sự khả thi, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp đối với Dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi)”.

Thời gian: từ 13:30 – 17:00 ngày 23 tháng 04 năm 2013

Địa điểm:  Hội trường tầng 10, trụ sở Chi nhánh Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Số 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

Mục đích của Hội thảo là lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp – đối tượng chịu tác động trực tiếp của Dự luật, chuyên gia về các quy định trong Dự luật này.

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội tham dự và tham luận tại Hội thảo. Sự có mặt và đóng góp ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội có ý nghĩa quyết định tới thành công của hội thảo.

Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng đăng ký với Ban tổ chức trước ngày 23/04/2013 theo địa chỉ sau:

Phòng Pháp chế – VCCI HCM, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, Tp.HCM trước ngày 23/4/2013 (Anh Hùng Fax: 08.39325472; Mail: hungbuihc1@yahoo.com; Điện thoại: 08.39325989/39326498 – 0909337672)

Toàn văn Dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ http://www.vibonline.com.vn/Duthao/1375/DU-THAO-LUAT-KHOA-HOC-CONG-NGHE-SUA-DOI-1242013.aspx

Các văn bản liên quan