Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo khởi động Cuộc bình chọn các quy định pháp luật tốt nhất và tồi nhất

Thời gian tổ chức Từ 22-12-2015 01:30:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững (RCV-CIEM)

Lĩnh vực

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

File đính kèm

Các văn bản liên quan