Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn về lựa chọn nhà đầu tư

Thời gian tổ chức Từ 03-08-2021 08:30:00

Địa điểm

Trực tuyến trên nền tảng Zoom

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực

Đấu thầu

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Đại biểu

       Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (sau đây gọi tắt là Thông tư 06) được ban hành đã góp phần tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động lựa chọn nhà đầu tư nói chung và các dự án đầu tư có sử dụng đất nói riêng. Tuy nhiên, qua hơn nửa năm triển khai trên thực tế, một số nội dung của Thông tư vẫn gây khó khăn, lúng túng cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục về lựa chọn nhà đầu tư.

         Nhằm tạo diễn đàn để các Hiệp hội, doanh nghiệp, các chuyên gia cùng trao đổi, chia sẻ về vấn đề này, đồng thời làm rõ hơn các kiến nghị của các Hiệp hội, doanh nghiệp tại Thông tư 06, Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo:

Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn về lựa chọn nhà đầu tư

      Thời gian: 08h30 – 11h30, thứ Ba, ngày 03/08/2021

      Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom

      ID phòng họp: 921 3700 9143

      Mật khẩu: 210803

          VCCI trân trọng kính mời Quý Đơn vị cử đại diện tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự trước ngày 03/8/2021 tại link https://bit.ly/hoithaonhadautu hoặc theo mã QR bên dưới.

          Các tài liệu liên quan đến Hội thảo được đăng tải trên trang web này (mục Sự kiện).

          Trân trọng cảm ơn.