Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo công bố báo cáo Cuộc bình chọn các Quy định pháp luật năm 2016

Thời gian tổ chức Từ 27-02-2017 17:00:00

Địa điểm

Đơn vị tổ chức

Lĩnh vực

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội doanh nghiệp

Cuộc Bình chọn các quy định pháp luật năm 2016 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát động vào cuối tháng 12 năm 2015 đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của cộng đồng doanh nghiệp. Ban Tổ chức đã nhận được hơn 9.200 đề cử đối với các quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh. VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội doanh nghiệp tham dự:

Hội thảo công bố báo cáo

CUỘC BÌNH CHỌN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NĂM 2016

Những bài học kinh nghiệm cho hoạt động xây dựng pháp luật

Thời gian: 08h30 – 11h30, Thứ Ba, ngày 28/02/2017 (đăng ký từ 8h00)

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Từ những chất liệu, thông tin thực tế mà doanh nghiệp phản ánh, báo cáo về cuộc bình chọn các quy định pháp luật năm 2016 nhằm tôn vinh những nỗ lực của các cơ quan nhà nước trong công tác xây dựng thể chế, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Báo cáo cũng đồng thời đưa ra các đề xuất và khuyến nghị đối với các cơ quan Nhà nước có liên quan để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật.

VCCI trân trọng kính mời đại diện Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội doanh nghiệp tham dự Hội thảo, rất mong nhận được sự tham gia, chia sẻ của quý đại biểu, cùng đóng góp vào việc hoàn thiện thể chế môi trường kinh doanh của Việt Nam minh bạch, thuận lợi, nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, xin vui lòng đăng ký tham dự (theo Phiếu đăng ký gửi kèm theo đây) trước ngày 28/02/2017 tới:

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Doanh nghiệp/ Hiệp hội doanh nghiệp.