Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa

Ngày đăng: 11:12 12-10-2018 | 3571 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa,

Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa (sau đây gọi chung là hoạt động xuất nhập khẩu); Áp dụng tiêu chí trong đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu; Áp dụng mức độ tuân thủ của doanh nghiệp trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định một số nội dung về: mức độ tuân thủ (4 mức độ), tiêu chí đánh giá tuân thủ, các biện pháp quản lý hải quan tương ứng với các mức độ tuân thủ của doanh nghiệp, danh mục hành vi vi phạm trong việc đánh giá tuân thủ doanh nghiệp…Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 3/11/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư đánh giá tuân thủ

Ngày nhập

21/05/2019

Đã xem

3571 lượt xem

Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá tuân thủ

Ngày nhập

21/05/2019

Đã xem

3571 lượt xem

Danh mục hành vi vi phạm

Ngày nhập

21/05/2019

Đã xem

3571 lượt xem

Công văn xin ý kiến góp ý Dự thảo

Ngày nhập

21/05/2019

Đã xem

3571 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo Thông tư đánh giá tuân thủ của DN trong hoat dong XNK (updated 03.2019)

Ngày nhập

21/05/2019

Đã xem

3571 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com