Theo dõi (1)

Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021

Ngày đăng: 11:10 26-01-2021 | 1215 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Phạm vi điều chỉnh

Tác động đến những lĩnh vực đất đai, rừng; bảo vệ môi trường; phòng cháy và chữa cháy

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chỉnh phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, ngày 13/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 ( kèm theo Quyết định số 49/QĐ-TTg). Nhằm kịp thời triển khai nhiệm vụ xây dụng Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành tại Kế hoạch nêu trên, Bộ Tư pháp trân trọng để nghị các đơn vị phối hợp rà soát, xây dựng Danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực trọng tâm, liên ngành, trong đó tập trung rà soát, tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực:

– Quản lý, sử dụng đất đai, rừng (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng);

– Bảo vệ môi trường (bảo vệ môi trường biển và hải đảo);

– Phòng cháy và chữa cháy (các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy).

 Mọi góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 02­4.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

 

Thông tin tài liệu

Số lượng file

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Văn bản khác

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com