Theo dõi (1)

Tổng kết đánh giá việc thực hiện Luật Đường sắt 2017 và tham gia ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết 04 năm thực hiện Luật Đường sắt

Ngày đăng: 09:28 07-04-2023 | 371 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đường sắt,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Theo Công văn số 3160/BGTVT-PC, Bộ Giao thông vận tải hiện đang tiến hành rà soát để đề xuất sửa đổi Luật Đường sắt 2017. Để tham gia hiệu quả vào quá trình này, nhận diện chính xác các vấn đề tồn tại của Luật Đường sắt hiện hành, từ đó đề xuất giải pháp sửa Luật phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội chia sẻ thông tin, đánh giá về những bất cập, vướng mắc của Luật Đường sắt và/hoặc những chồng chéo giữa Luật Đường sắt và các luật khác.

Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội vui lòng nêu ngắn gọn các vấn đề vướng mắc, bất cập và chỉ dẫn tới các quy định cụ thể trong các văn bản liên quan, nếu có.

Dự thảo Báo cáo tổng kết 04 năm thực hiện Luật Đường sắt[1] được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/4/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Tài liệu do Bộ Giao thông vận tải soạn thảo

Phiên bản 1

Dự thảo Báo cáo tổng kết 04 năm thực hiện Luật Đường sắt

Ngày nhập

10/04/2023

Đã xem

371 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

10/04/2023

Đã xem

371 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com