Theo dõi (1)

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”

Ngày đăng: 17:17 18-05-2021 | 4236 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

, ,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng giới thiệu các tài liệu liên quan về phòng, chống tham nhũng đến các cá nhân, tổ chức để nghiên cứu, thực hiện đúng quy định và hiệu quả.

Tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được đăng tải bên dưới bài viết này.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Luật Phòng chống tham nhũng 2018

Ngày nhập

18/05/2021

Đã xem

4236 lượt xem

Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Ngày nhập

18/05/2021

Đã xem

4236 lượt xem

Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ngày nhập

18/05/2021

Đã xem

4236 lượt xem

Phiên bản 2

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo

Loại tài liệu Văn bản khác

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 9 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com