Theo dõi (1)

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT về khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không

Ngày đăng: 16:08 15-12-2017 | 4512 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không: khai thác nhà ga hành khách; khai thác nhà ga, kho hàng hóa; phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không; kỹ thuật hàng không; cung cấp suất ăn hàng không; cung cấp xăng dầu hàng không., ,

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo

Phiên bản 1

Thông tư quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không

Ngày nhập

15/12/2017

Đã xem

4512 lượt xem

Phiên bản 2

Bảng tổng hợp ý kiến góp ý thông tư nhượng quyền hàng không

Ngày nhập

15/12/2017

Đã xem

4512 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com