Theo dõi (1)

Tài liệu phục vụ cuộc họp Tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày đăng: 10:17 25-08-2017 | 2620 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp sản xuất, phân phối rượu, bia; người tiêu dùng mặt hàng bia, rượu,.,

Phạm vi điều chỉnh

Các biện pháp kiểm soát giảm mức tiêu thụ và mức độ dễ tiếp cận đối với rượu, bia; các biện pháp kiểm soát việc cung cấp và hạn chế tính sẵn có của rượu, bia; các biện pháp giảm tác hại của rượu, bia, bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống tác hại của rượu, bia và Quỹ Nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Tờ trình xây dựng Luật

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

2620 lượt xem

Báo cáo tổng quan PL ruou, bia

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

2620 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

2620 lượt xem

Đề cương Luật rượu, bia

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

2620 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com