Theo dõi (1)

Rà soát việc thực hiện Nghị định 08 và Nghị định 59 về giám sát hải quan

Ngày đăng: 14:38 17-04-2020 | 1753 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải,

Phạm vi điều chỉnh

Tổ chức, doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Bộ Tài chính hiện đang tiến hành rà soát những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan để tổng kết, sửa đổi 02 Nghị định này.

Để công tác này được thực hiện có hiệu quả, qua đó nhận diện chính xác các vấn đề, tìm giải pháp khắc phục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp chia sẻ thông tin, đánh giá về những bất cập, chồng chéo, vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu xuất phát từ quá trình thực hiện Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của mình và/hoặc các doanh nghiệp thành viên.

Góp ý, chia sẻ của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp vui lòng nêu ngắn gọn các vướng mắc, bất cập và chỉ dẫn tới các quy định cụ thể trong các văn bản liên quan, nếu có.

VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp trước ngày 07/05/2020 để kịp tổng hợp gửi Bộ Tài chính.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp.

Phiên bản 1

Công văn rà soát Nghị định 08 và 59 về giám sát hải quan

Ngày nhập

17/04/2020

Đã xem

1753 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Văn bản khác

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com