Theo dõi (1)

Rà soát, tổng hợp các nội dung khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực y tế

Ngày đăng: 10:01 14-03-2023 | 914 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực y tế,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Y tế đang tiến hành rà soát, tổng hợp các nội dung khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực y tế nhằm phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.

Để tham gia hiệu quả vào quá trình này, nhận diện các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực y tế, từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội chia sẻ thông tin, đánh giá về những bất cập, vướng mắc và/hoặc những chồng chéo liên quan đến các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực y tế và đưa ra các kiến nghị, đề xuất (nếu có).

VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 23/3/2022 để kịp tổng hợp gửi Bộ Y tế.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

14/03/2023

Đã xem

914 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Văn bản khác

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com