Theo dõi (1)

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

Ngày đăng: 11:30 28-08-2017 | 2069 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến việc in, chế bản, gia công sau in, nhập khẩu thiêt bị ngành in.,

Phạm vi điều chỉnh

Sửa đổi một số nội dung quan trọng như: điều kiện về cơ sở vật chất của cơ sở in; bỏ yêu cầu đối với người đứng đầu cơ sở in đối với một số hoạt động in; chế độ lưu giữ sản phẩm nhận in (24 tháng).

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Bảng so sánh Dự thảo và Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2069 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2069 lượt xem

Bảng so sánh Dự thảo và Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2069 lượt xem

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2069 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com