Theo dõi (1)

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định về chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Ngày đăng: 09:40 20-06-2019 | 2367 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ pháp lý, thừa phát lại, thẩm định giá, thu hồi nợ và các doanh nghiệp khác tham gia tố tụng dân sự.,

Phạm vi điều chỉnh

thủ tục thi hành án dân sự; hệ thống tổ chức cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                             

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định về chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về thỏa thuận thi hành án; quyết định thi hành án chủ động, theo đơn yêu cầu; xác minh điều kiện, thông báo về thi hành án; áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án; ủy thác thi hành án, xử lý khi có thay đổi giá tài sản… Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ pháp lý, thừa phát lại, thẩm định giá, thu hồi nợ và các doanh nghiệp khác tham gia tố tụng dân sự.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình, Bảng so sánh và Bảng thuyết minh được đính kèm theo bài viết này.  VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 07/07/2019 để kịp tổng hợp gửi Bộ Tư pháp.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

2367 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

2367 lượt xem

Bản Thuyết minh

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

2367 lượt xem

Bản so sánh

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

2367 lượt xem

Cv xin ý kiến

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

2367 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com