Theo dõi (1)

Nghị định quy định về điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Ngày đăng: 17:29 28-08-2017 | 2376 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm; Cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đến hoạt động sản xuất mũ bảo hiểm.,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định về điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy (sau đây viết tắt là mũ bảo hiểm).

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Nghị định quy định về điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2376 lượt xem

Tờ Trình Về việc ban hành Nghị định quy định về điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2376 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com