Theo dõi (1)

Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Ngày đăng: 11:37 29-08-2017 | 2633 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Quốc phòng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp dệt may - da giầy, cơ khí - chế tạo, công nghệ thông tin… tham gia cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho quân đội.,

Phạm vi điều chỉnh

Điều kiện kinh doanh quân trang, quân dụng, công nghệ chuyên dùng; điều kiện nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, mua, bán, xuất nhập khẩu vũ khí quân dụng, trang thiết bị kĩ thuật chuyên dùng và trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

2633 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

2633 lượt xem

Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

2633 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Quốc phòng

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com