Theo dõi (0)

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Ngày đăng: 14:05 02-05-2012 | 1752 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Mời click vào đường dẫn sau:

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=158155

Hoặc đọc bản Pfd. của văn bản trong file đính kèm.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 4 năm 2012 quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Ngày nhập

02/05/2012

Đã xem

1752 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com