Theo dõi (1)

Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Ngày đăng: 10:17 14-08-2017 | 2706 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các tập đoàn, tổng công ty; các công ty tài chính, kiểm toán, chứng khoán,...,

Phạm vi điều chỉnh

Về giá trị pháp lý của chứng từ điện từ; sử dụng chữ ký số; chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử; kiểm tra, hủy hiệu lực, tiêu hủy chứng từ điện tử; điều kiện tham gia giao dịch điện tử; sử dụng dịch vụ trung gian trong giao dịch điện tử;…

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến các nội dung quan trọng như: giá trị pháp lý của chứng từ điện từ; sử dụng chữ ký số; chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử; kiểm tra, hủy hiệu lực, tiêu hủy chứng từ điện tử; điều kiện tham gia giao dịch điện tử; sử dụng dịch vụ trung gian trong giao dịch điện tử;…

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và các tài liệu đính kèm được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 22/8/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Đề cương Nghị định

Ngày nhập

23/08/2017

Đã xem

2706 lượt xem

Tổng kết thi hành pháp luật Nghị định 27/2007/NĐ-CP

Ngày nhập

23/08/2017

Đã xem

2706 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động chính sách Nghị định thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP

Ngày nhập

23/08/2017

Đã xem

2706 lượt xem

Tờ trình Thủ tướng Chính phủ

Ngày nhập

23/08/2017

Đã xem

2706 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com