Theo dõi (1)

Thông tư thay thế Thông tư 18/2018/TT-NHNN về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động Ngân hàng

Ngày đăng: 17:15 05-06-2020 | 1671 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, công ty thông tin tín dụng và một số đơn vị đặc thù (VAMC, Nhà máy in tiền quốc gia, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam).,

Phạm vi điều chỉnh

Hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 18/2018/TT-NHNN về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động Ngân hàng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung quy định về: đối tượng thuộc phạm vi quản lý, cấp phép; phân loại hệ thống thông tin theo 5 cấp độ; yêu cầu về bảo đảm an toàn thông tin tương ứng với từng cấp độ; triển khai áp dụng xác thực đa thành tố trong quản trị và vận hành hệ thống thông tin…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, công ty thông tin tín dụng và một số đơn vị đặc thù (VAMC, Nhà máy in tiền quốc gia, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam).

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Bảng Thuyết minh và so sánh được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 25/6/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo. 

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư an toàn hệ thống thông tin ngân hàng

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1671 lượt xem

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 18/2018/TT-NHNN về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động Ngân hàng

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1671 lượt xem

Thuyết minh dự thảo Thông tư

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1671 lượt xem

Bảng So sánh thông tư 18 với Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1671 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com