Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Ngày đăng: 11:33 15-08-2014 | 1344 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội

Nhằm hướng dẫn Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật mới được ban hành cuối năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang soạn thảo Dự thảo Thông tư Quản lý thuốc bảo vệ thực vật (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Đây là văn bản hợp nhất, thay thế cho các thông tư về quản lý thuộc bảo vệ thực vật trước đây[1]. Dự kiến, văn bản này sẽ có tác động lớn đến các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV.

Để bảo đảm tính hợp lý, minh bạch, thống nhất, khả thi của văn bản, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội tham gia góp ý Dự thảo nói trên. Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ www.vibonline.com.vn (Mục Dự thảo).

VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 03/09/2014 để kịp tổng hợp gửi cơ quan soạn thảo, theo địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3574 6983; Fax: 04.35771459

Email: ducnm@vcci.com.vn / minhducgav@gmail.com    

Ý kiến của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội có ý nghĩa rất quan trọng giúp hoàn thiện Dự thảo, để văn bản khi được ban hành phù hợp, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.[1] Thông tư 03/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư 14/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư 77/2009-TT-BNNPTNT, Thông tư 18/2011/TT-BNNPTNT, Quyết định 97/2008/QĐ-BNN, Thông tư 85/2011/TT-BNNPTNT, Quyết định 89/2007/QĐ-BNN, Quyết định 97/2008/QĐ-BNN.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Ngày nhập

15/08/2014

Đã xem

1344 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com