Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông

Ngày đăng: 10:05 28-07-2020 | 1603 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp sản xuất; cung cấp thiết bị, giải pháp kỹ thuật cho đài truyền thanh cấp xã,

Phạm vi điều chỉnh

danh mục thiết bị cơ bản và các yêu cầu kỹ thuật các thiết bị đó phải đáp ứng; mô hình, cách thức và nguyên tắc kết nối, chia sẻ dữ liệu; các yêu cầu về đảm bảo an toàn thông tin

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về danh mục thiết bị cơ bản và các yêu cầu kỹ thuật các thiết bị đó phải đáp ứng; mô hình, cách thức và nguyên tắc kết nối, chia sẻ dữ liệu; các yêu cầu về đảm bảo an toàn thông tin. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất; cung cấp thiết bị, giải pháp kỹ thuật cho đài truyền thanh cấp xã.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải đính kèm bài viết trên. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 13/08/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến DTTT quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT - viễn thông

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1603 lượt xem

Dự thảo Thông tư quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT - viễn thông

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1603 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com