Theo dõi (1)

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông

Ngày đăng: 11:20 12-06-2020 | 2661 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động viễn thông liên quan đến đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông; các tổ chức kiểm định được giao nhiệm vụ thẩm định các hoạt động này,

Phạm vi điều chỉnh

Hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến giảm mức phí thẩm định với đài vô tuyến điện; bãi bỏ lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện.[2] Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động viễn thông liên quan đến đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông; các tổ chức kiểm định được giao nhiệm vụ thẩm định các hoạt động này.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/06/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Dự thảo thay thế Thông tư số 184/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện.

[2] Nghị định 69/2018/NĐ-CP đã loại bỏ thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện khỏi Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến góp ý DTTT về thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2661 lượt xem

Nội dung DTTT về thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2661 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com