Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư bổ sung Thông tư số 187/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Ngày đăng: 09:35 15-09-2017 | 2304 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia,

Phạm vi điều chỉnh

Giảm 50% mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia đối với loại ảnh cũ từ 03 năm trở lên tính đến thời điểm cung cấp.

Tóm lược dự thảo

Phiên bản 1

Dự thảo thông tư Viễn thám quốc gia

Ngày nhập

15/09/2017

Đã xem

2304 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com