Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội

Ngày đăng: 14:49 13-05-2020 | 2152 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các đối tượng được xử lý nợ thuế quy định tại Nghị quyết 94/2019/QH14,

Phạm vi điều chỉnh

Hồ sơ và trình tự, thủ tục về khoanh nợ; xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp; hủy quyết định khoanh nợ, xóa nợ đối với các khoản thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục về khoanh nợ; xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp; hủy quyết định khoanh nợ, xóa nợ đối với các khoản thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các đối tượng được xử lý nợ thuế quy định tại Nghị quyết 94/2019/QH14.[2]

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Biểu mẫu được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 02/06/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Nghị quyết 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

[2] Các đối tượng được xử lý nợ thuế quy định tại Điều 4 Nghị quyết 94/2014 gồm:

  • Doanh nghiệp, tổ chức bị thiệt hại vật chất do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;
  • Doanh nghiệp, tổ chức cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán trực tiếp bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bao gồm cả nhà thầu phụ được quy định trong hợp đồng ký với chủ đầu tư và được chủ đầu tư trực tiếp thanh toánnhưng chưa được thanh toán;
  • Doanh nghiệp giải thể hoặc đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Tài chính, Thuế

Phiên bản 1

CV xin yk DTTT ve xu ly no theo NQ94

Ngày nhập

15/07/2021

Đã xem

2152 lượt xem

DTTT ve xu ly no theo NQ94

Ngày nhập

15/07/2021

Đã xem

2152 lượt xem

Mau bieu DTTT ve xu ly no theo NQ 94

Ngày nhập

15/07/2021

Đã xem

2152 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 7 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com