Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo

Ngày đăng: 16:50 23-07-2020 | 2736 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động thuộc các ngành nghề trong Danh mục.,

Phạm vi điều chỉnh

Các ngành nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến quy định về các ngành, nghề chỉ được sử dụng người lao động đã qua đào tạo; lộ trình áp dụng; trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đào tạo người lao động chưa qua đào tạo. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, nghề mà Dự thảo liệt kê.[1]

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn các Dự thảo và Tờ trình được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 11/08/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Xem Danh mục 1, 2 của Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo tại trang web vibonline.com.vn – Mục Dự thảo.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến DTTT về ngành, nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo

Ngày nhập

23/07/2020

Đã xem

2736 lượt xem

Dự thảo TT về Danh mục ngành nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo

Ngày nhập

23/07/2020

Đã xem

2736 lượt xem

Tờ trình DTTT về Ban hành Danh mục ngành nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo

Ngày nhập

23/07/2020

Đã xem

2736 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com