Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về việc đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

Ngày đăng: 15:16 09-01-2018 | 3108 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp khai thác, sử dụng phương tiện giao thông đường sắt,

Phạm vi điều chỉnh

việc đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

     Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về việc đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt (thay thế Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT và Thông tư số 13/2016/TT-BGTVT) (sau đây gọi tắt là Dự thảo). So với quy định hiện hành, Dự thảo có sửa đổi, bổ sung các nội dung: rút ngắn thời gian cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất (30 ngày); bổ sung quy định di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt (tập kết, cứu nạn, testing…); trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý nhà nước của chủ sở hữu phương tiện. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp khai thác, sử dụng phương tiện giao thông đường sắt.

Để đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 19/01/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư về đăng ký, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt

Ngày nhập

02/04/2018

Đã xem

3108 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com