Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

Ngày đăng: 15:18 02-07-2021 | 1445 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, tư vấn xây dựng và thẩm định giá công trình xây dựng.,

Phạm vi điều chỉnh

Phương pháp xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng, gồm: bảo trì, sửa chữa công trình định kỳ, đột xuất, tư vấn bảo trì và chi phí khác.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về phương pháp xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng, gồm: bảo trì, sửa chữa công trình định kỳ, đột xuất, tư vấn bảo trì và chi phí khác. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, tư vấn xây dựng và thẩm định giá công trình xây dựng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 12/7/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

CV lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư về chi phí bảo trì công trình xây dựng

Ngày nhập

02/07/2021

Đã xem

1445 lượt xem

Dự thảo Thông tư về chi phí bảo trì công trình xây dựng

Ngày nhập

02/07/2021

Đã xem

1445 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com