Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư thay thế các Thông tư: (i) Thông tư số 227/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy và (ii) Thông tư số 112/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 227/2016/TT-BTC

Ngày đăng: 08:55 17-09-2020 | 1439 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có liên quan đến việc kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy,

Phạm vi điều chỉnh

giảm mức phí kiểm định các nhóm phương tiện; bỏ phí kiểm định vật liệu, chất chống cháy và phương tiện lưu thông

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế các Thông tư: (i) Thông tư số 227/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy và (ii) Thông tư số 112/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 227/2016/TT-BTC (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi theo hướng giảm mức phí kiểm định các nhóm phương tiện; bỏ phí kiểm định vật liệu, chất chống cháy và phương tiện lưu thông. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp có liên quan đến việc kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải đính kèm dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 05/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Thông tư thay thế 02 Thông tư về phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1439 lượt xem

Dự thảo Thông tư thay thế 02 Thông tư về phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1439 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com