Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định về việc quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày đăng: 17:19 16-05-2023 | 1776 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định về việc quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về công thức tính giá trị số dư của khoản phải đòi, giao dịch có giảm thiểu rủi ro tín dụng; xác định hệ số rủi ro tín dụng đối với các tổ chức tài chính theo hướng mở rộng đối tượng áp dụng[1]; bổ sung quy định với các khoản cho vay dự án nhà ở xã hội, hệ số rủi ro với tín dụng bất động sản khu công nghiệp… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng[2].

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 06/6/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Hệ số rủi ro của tổ chức tài chính; của doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; của tài sản là khoản phải đòi chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại quốc gia khác, chi nhánh ngân hàng Việt Nam hoạt động tại nước ngoài, chi nhánh ngân hàng Việt Nam hoạt động tại nước ngoài, ngân hàng được chuyển giao bắt buộc.

[2] Bao gồm: tổ chức tài chính nước ngoài (bao gồm cả tổ chức tín dụng nước ngoài) không phải là tổ chức tài chính quốc tế, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại quốc gia khác, chi nhánh ngân hàng Việt Nam hoạt động tại nước ngoài, tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng Việt Nam hoạt động tại nước ngoài.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

16/05/2023

Đã xem

1776 lượt xem

Bảng so sánh và thuyết minh

Ngày nhập

16/05/2023

Đã xem

1776 lượt xem

Phụ lục 1

Ngày nhập

16/05/2023

Đã xem

1776 lượt xem

Phụ lục 2

Ngày nhập

16/05/2023

Đã xem

1776 lượt xem

Phụ lục 3

Ngày nhập

16/05/2023

Đã xem

1776 lượt xem

Phụ lục 4

Ngày nhập

16/05/2023

Đã xem

1776 lượt xem

Phụ lục 6

Ngày nhập

16/05/2023

Đã xem

1776 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

16/05/2023

Đã xem

1776 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 8

Cơ quan soạn thảo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com