Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

Ngày đăng: 11:02 01-02-2023 | 2580 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược và các cơ sở y tế,

Phạm vi điều chỉnh

quy định việc đấu thầu thuốc hóa dược, thuốc phóng xạ, chất đánh dấu, sinh phẩm, vắc xin, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại các cơ sở y tế công lập bao gồm: việc phân chia gói thầu, nhóm thuốc; lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng; quy định mua sắm thuốc tập trung và đàm phán giá thuốc sử dụng nguồn vốn nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: phạm vi điều chỉnh; phân chia  nhóm thuốc và tiêu chí kỹ thuật của từng nhóm trong các gói thầu thuốc (thuốc generic, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu); kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giá gói thầu, thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng cho gói thầu dược liệu, vị thuốc cổ truyền); mua thuốc tập trung (hồ sơ đăng ký, phương thức lựa chọn nhà thầu); hoạt động tổ chức đàm phán giá thuốc… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược và các cơ sở y tế.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 14/02/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

03/02/2023

Đã xem

2580 lượt xem

Phụ lục 1

Ngày nhập

03/02/2023

Đã xem

2580 lượt xem

Phụ lục 2

Ngày nhập

03/02/2023

Đã xem

2580 lượt xem

Phụ lục 3,4

Ngày nhập

03/02/2023

Đã xem

2580 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

03/02/2023

Đã xem

2580 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com