Theo dõi (1)

Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không

Ngày đăng: 15:27 17-09-2020 | 1712 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 13/2019/TT-BGTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi theo hướng cắt giảm một số thủ tục hành chính đối với hoạt động kiểm soát chất lượng an ninh hàng không; bổ sung các quy định về kiểm soát, giám sát an ninh hàng không (các điểm kiểm soát; hành khách và hành lý xách tay xuất phát; hàng hóa và bưu gửi; hành khách không làm chủ được hành vi; hành khách bị từ chối nhập cảnh…); trách nhiệm của các đơn vị trong kiểm soát an ninh nội bộ;…Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hàng không, các doanh nghiệp quản lý, khai thác cảng hàng không và sân bay.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Báo cáo tác động và Bảng so sánh được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 2/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến DTTT về an ninh hàng không

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1712 lượt xem

Dự thảo Thông tư về an ninh hàng không

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1712 lượt xem

Bảng so sánh DTTT về an ninh hàng không

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1712 lượt xem

Báo cáo tác động chính sách DTTT về an ninh hàng không

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1712 lượt xem

Biểu đánh giá tác động TTHC DTTT về an ninh hàng không

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1712 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com