Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư 33/2015/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Ngày đăng: 15:22 15-06-2020 | 1877 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

phân loại xe trong thử nghiệm khí thải, thử nghiệm khí thải đối với các xe bán thành phẩm, tiêu chuẩn đánh giá sai số đường hồi quy và áp dụng kết quả thử nghiệm với xe M1, M2, N1, N2 trong trường hợp đặc biệt

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư 33/2015/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến sửa đổi quy định về phân loại xe trong thử nghiệm khí thải[1]; bổ sung quy định về thử nghiệm khí thải đối với các xe bán thành phẩm, tiêu chuẩn đánh giá sai số đường hồi quyáp dụng kết quả thử nghiệm với xe M1, M2, N1, N2 trong trường hợp đặc biệt[2]. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp và nhập khẩu ô tô.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Thuyết minh được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 07/07/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Các quy định sửa đổi được dựa trên các phiên bản ECE 49-Revision 05 và ECE 83-Revision 04

[2] Trường hợp các xe M1, M2, N1, N2 có khối lượng chuẩn không quá 2.840 kg và thỏa mãn điều kiện mở rộng thừa nhận kết quả.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1877 lượt xem

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1877 lượt xem

Bản so sánh

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1877 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1877 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Quy chuẩn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com