Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất (1:2023 QCVN 81:2019/BTTTT)

Ngày đăng: 13:55 31-08-2023 | 743 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất (1:2023 QCVN 81:2019/BTTTT) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về giải thích từ ngữ, chỉ tiêu chất lượng kỹ thuậttrách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ truy nhập Internet.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 19/9/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

05/09/2023

Đã xem

743 lượt xem

Dự thảo Quy chuẩn

Ngày nhập

05/09/2023

Đã xem

743 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo

Ngày nhập

05/09/2023

Đã xem

743 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

05/09/2023

Đã xem

743 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com