Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 223/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

Ngày đăng: 10:26 18-09-2020 | 1405 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các Văn phòng Thừa phát lại,

Phạm vi điều chỉnh

tăng mức thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại; bổ sung mức phí thẩm định khi bổ nhiệm lại Thừa phát lại; bổ sung mức thu phí thẩm định với trường hợp cấp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 223/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến tăng mức thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại; bổ sung mức phí thẩm định khi bổ nhiệm lại Thừa phát lại; bổ sung mức thu phí thẩm định với trường hợp cấp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải đính kèm dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 06/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư về phí thẩm định hành nghề thừa phát lại, thành lập Văn phòng thừa phát lại

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1405 lượt xem

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư về phí thẩm định hành nghề thừa phát lại, thành lập Văn phòng thừa phát lại

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1405 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com