Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày đăng: 09:15 03-11-2021 | 2809 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đại lý thực hiện thủ tục hải quan,

Phạm vi điều chỉnh

nhóm quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan (xử lý kết quả kiểm tra; thông quan hàng hóa; biện pháp giải quyết trong các trường hợp gửi thiếu hàng, điều chuyển hàng hóa, thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa, thay đổi cảng nhận hàng, cảng xếp hàng...); nhóm quy định về thuế và quản lý thuế xuất nhập khẩu

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung nhóm quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan (xử lý kết quả kiểm tra; thông quan hàng hóa; biện pháp giải quyết trong các trường hợp gửi thiếu hàng, điều chuyển hàng hóa, thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa, thay đổi cảng nhận hàng, cảng xếp hàng…); nhóm quy định về thuế và quản lý thuế xuất nhập khẩu (về xác định trị giá hải quan; thời hạn nộp thuế…); bổ sung các quy định áp dụng đối với doanh nghiệp ưu tiên. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đại lý thực hiện thủ tục hải quan.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 16/11/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 38 về thủ tục hải quan

Ngày nhập

10/11/2021

Đã xem

2809 lượt xem

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 38 về thủ tục hải quan

Ngày nhập

10/11/2021

Đã xem

2809 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com