Theo dõi (1)

Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung TT 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Ngày đăng: 11:31 27-11-2017 | 11956 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Các thủ tục hành chính thuế điện tử

Tóm lược dự thảo

                                                  Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến các nội dung được sửa đổi quan trọng như: thời điểm tính nộp hồ sơ thuế điện tử, ngày nộp thuế điện tử; đăng ký và tiếp nhận hồ sơ thuế điện tử; hồ sơ đề nghị hoàn thuế; hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian T-VAN (thỏa thuận cung cấp dịch vụ, trình tự ký); các giao dịch khác với cơ quan thuế.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.
Toàn văn Dự thảo và các tài liệu đính kèm được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 12/12/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):
Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459
Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Phiên bản 1

DTTT về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Ngày nhập

09/01/2018

Đã xem

11956 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com