Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy hoạch băng tần 3600 – 4000 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Ngày đăng: 09:44 19-06-2020 | 1885 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động; doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng thiết bị vô tuyến điện tại Việt Nam, ,

Phạm vi điều chỉnh

Phương án phân chia băng tần 3600 – 4000 MHz; số khối tối đa trong băng tần này mà doanh nghiệp có thể được cấp phép; trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc triển khai hệ thống thông tin di động trên băng tần

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy hoạch băng tần 3600 – 4000 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: phương án phân chia băng tần 3600 – 4000 MHz; số khối tối đa trong băng tần này mà doanh nghiệp có thể được cấp phép; trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc triển khai hệ thống thông tin di động trên băng tần. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động; doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng thiết bị vô tuyến điện tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Thuyết minh được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/07/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến DTTT quy hoạch băng tần 3600-4000MHz

Ngày nhập

13/07/2020

Đã xem

1885 lượt xem

DTTT quy hoạch băng tần 3600-4000MHz

Ngày nhập

13/07/2020

Đã xem

1885 lượt xem

Thuyết minh DTTT quy hoạch băng tần 3600-4000 MHz

Ngày nhập

13/07/2020

Đã xem

1885 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo Thông tư (Lần 2)

Ngày nhập

13/07/2020

Đã xem

1885 lượt xem

Bản thuyết minh (lần 2)

Ngày nhập

13/07/2020

Đã xem

1885 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com