Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển Việt Nam

Ngày đăng: 14:49 18-05-2018 | 2003 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến quản lý, vận hành, khai thác tàu biển,

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về thu thập và báo cáo lượng tiêu thụ nhiên liệu hàng năm của tàu biển Việt Nam. Thông tư này không điều chỉnh đối với tàu biển chỉ phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu tàu biển Việt Nam (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định 03 phương pháp thu thập dữ liệu, kế hoạch và báo cáo thu thập dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu của tàu; lưu trữ dữ liệu (3 năm); quản lý cơ sở dữ liệu, báo cáo dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu của tàu tới Bộ giao thông vận tải và Tổ chức Hàng hải quốc tế. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến quản lý, vận hành, khai thác tàu biển.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 7/6/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

18/05/2018

Đã xem

2003 lượt xem

Tóm tắt Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

18/05/2018

Đã xem

2003 lượt xem

Công ước quốc tế về phòng ngừa ô nhiễm từ tàu (MARPOL)

Ngày nhập

18/05/2018

Đã xem

2003 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com