Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý seri tiền mới in của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày đăng: 11:33 23-01-2024 | 451 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các cơ sở in, đúc tiền,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về quản lý seri tiền mới in của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo làm rõ phạm vi điều chỉnh là các loại tiền giấy; sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng áp dụng; cấp vần seri; hình thức đóng gói tiền mới in; quản lý seri tiền mới in trong quá trình giao, nhận tiền; trách nhiệm của cơ sở in, đúc tiền. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các cơ sở in, đúc tiền.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 08/02/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] thay thế Quyết định số 28/2007/QĐ-NHNN ban hành Quy chế quản lý seri tiền mới in

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

23/01/2024

Đã xem

451 lượt xem

Bảng so sánh các quy định

Ngày nhập

23/01/2024

Đã xem

451 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

23/01/2024

Đã xem

451 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com