Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư Quy định về mức thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày đăng: 14:29 13-02-2023 | 1074 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về mức thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi phạm vi trường hợp cấp, đổi, cấp lại giấy chứng đăng ký hoặc biển số; mức phí đăng ký, cấp biển (theo hướng tăng mức lệ phí, bỏ quy định khung lệ phí); điều chỉnh hiệu lực áp dụng với các trường hợp đăng ký và cấp biển ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh[2]… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có sử dụng phương tiện giao thông đường bộ trong hoạt động sản xuất – kinh doanh.

[1] Thay thế Thông tư 229/2016/TT-BTC

[2] Cụ thể, lệ phí đăng ký và cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện theo quy định tại Dự thảo này, mà không phải do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Thuyết minh được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 07/03/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư về mức thu, nộp, quản lý lệ phí phương tiện giao thông

Ngày nhập

07/03/2023

Đã xem

1074 lượt xem

Thuyết minh chi tiết Dự thảo

Ngày nhập

07/03/2023

Đã xem

1074 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo

Ngày nhập

07/03/2023

Đã xem

1074 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com