Dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Ngày đăng: 14:33 05-05-2022 | 986 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt[1](sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về: kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; trình tự cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định; trách nhiệm của các tổ chức trong quá trình khai thác sử dụng trên đường sắt chuyên dụng. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, hoán cải, phục hồi và khai thác phương tiện giao thông đường sắt.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và các tài liệu khác được dưới đây. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 16/5/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Thông tư 29/2018/TT-BGTVT.

Phiên bản 1

Trờ trình Dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Ngày nhập

05/05/2022

Đã xem

986 lượt xem

Dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Ngày nhập

05/05/2022

Đã xem

986 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Ngày nhập

05/05/2022

Đã xem

986 lượt xem

Bảng so sánh

Ngày nhập

05/05/2022

Đã xem

986 lượt xem

Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính

Ngày nhập

05/05/2022

Đã xem

986 lượt xem

Ngày nhập

05/05/2022

Đã xem

986 lượt xem

VCCI_ Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Ngày nhập

05/05/2022

Đã xem

986 lượt xem

phương tiện giao thông đường sắt

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com