Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành 04 Quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật đối với trang thiết bị y tế thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế

Ngày đăng: 11:18 24-07-2020 | 1594 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, nhập khẩu, buôn bán và sử dụng trang thiết bị,

Phạm vi điều chỉnh

nội dung, trình tự, tiêu chí, phương thức kiểm định thiết bị

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                               

Hiện nay, Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành 04 Quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật đối với trang thiết bị y tế thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về nội dung, danh mục thiết bị được sử dụng, trình tự, tiêu chíphương thức kiểm định đối với máy theo dõi bệnh nhân, máy thở, máy gây mê kèm thởdao mổ điện. Dự kiến văn bản có ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, buôn bán và sử dụng các trang thiết bị y tế trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 04/08/2020 để kịp thời tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến DTTT về kiểm định an toàn trang thiết bị y tế

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1594 lượt xem

DTTT Ban hành 04 Quy trình kiểm định an toàn trang thiết bị y tế

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1594 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com