Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Ngày đăng: 08:54 29-03-2024 | 201 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với văn bản hiện hành, Dự thảo bổ sung tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán vào đối tượng điều chỉnh; hạn mức thẻ trả trước định danh; khoản cấp tín dụng qua thẻ có mức giá trị nhỏ; sửa đổi thời hạn công bố, thủ tục phát hành thẻ; cấp tín dụng qua thẻ; nguyên tắc đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong sử dụng thẻ; trách nhiệm cung cấp hóa đơn, chứng từ của đơn vị chấp nhận thẻ… Dự kiến các văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức tín dụng; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Thuyết minh được đăng tải dưới bài viết này. Do thời hạn gấp, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 10/4/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư về hoạt động thẻ ngân hàng

Ngày nhập

29/03/2024

Đã xem

201 lượt xem

Bảng so sánh

Ngày nhập

29/03/2024

Đã xem

201 lượt xem

Công văn lấy ý kiến của VCCI

Ngày nhập

29/03/2024

Đã xem

201 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com