Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy địn về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

Ngày đăng: 15:06 02-03-2018 | 4443 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc,

Phạm vi điều chỉnh

Đấu thầu thuốc sử dụng vốn nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập (sau đây gọi tắt là Dự thảo) thay thế cho Thông tư số 11/2016 ngày 11/5/2016 về đấu thầu thuốc và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo Thông tư thay thế có những nội dung quan trọng thay đổi như: bổ sung đối tượng điều chỉnh là thuốc bán lẻ; sửa đổi tiêu chuẩn của dược liệu và vị thuốc cổ truyền theo GACP, GMP; bổ sung quy định bảo đảm thực hiện gói thầu, thủ tục thực hiện đấu thầu, quy trình đàm phán rút gọn và các tình huống khi lựa chọn nhà thầu Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tất cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất thuốc.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 24/3/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập

Ngày nhập

09/03/2018

Đã xem

4443 lượt xem

Phụ lục DT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

Ngày nhập

09/03/2018

Đã xem

4443 lượt xem

Phụ lục DT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập 2

Ngày nhập

09/03/2018

Đã xem

4443 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com