Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về Chương trình đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không Việt Nam

Ngày đăng: 16:03 21-10-2022 | 863 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh hàng không,

Phạm vi điều chỉnh

đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không trong hoạt động hàng không dân dụng

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về Chương trình đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không Việt Nam[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: giải thích từ ngữ; chương trình đào tạo, huấn luyện phục hồi, chuyển loại; cơ cấu chương trình học, thời lượng huấn luyện, đào tạo; xây dựng chương trình huấn luyện định kỳ riêng cho từng đối tượng; các trường hợp được miễn tham gia huấn luyện… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh hàng không.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/11/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Thông tư 43/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư quy định về Chương trình đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không Việt Nam

Ngày nhập

21/10/2022

Đã xem

863 lượt xem

Giải trình tiếp thu ý kiến

Ngày nhập

21/10/2022

Đã xem

863 lượt xem

So sánh Dự thảo với quy định hiện hành

Ngày nhập

21/10/2022

Đã xem

863 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động chính sách mới

Ngày nhập

21/10/2022

Đã xem

863 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com