Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước

Ngày đăng: 17:22 15-06-2020 | 1569 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Ngân hàng Nhà nước và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số,

Phạm vi điều chỉnh

chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến sửa đổi các quy định về các phương thức gửi, nhận văn bản, báo cáo, hồ sơ liên quan đến chứng thực chữ ký số; các thủ tục liên quan đến chứng thư số, đăng ký sử dụng hệ thống dịch vụ công; trách nhiệm của người ký chi và nhận chi liên quan đến chữ ký số, chứng thư số; bổ sung các quy định về trường hợp tự động thu hồi chứng thư, trách nhiệm của tổ chức quản lý thuê bao… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Ngân hàng Nhà nước và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 07/07/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1569 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1569 lượt xem

Bản thuyết minh

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1569 lượt xem

Bảng so sánh

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1569 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com