Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Ngày đăng: 19:08 15-11-2023 | 1393 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện truy xuất nguồn gốc SPHH; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp liên quan đến truy xuất nguồn gốc SPHH., ,

Phạm vi điều chỉnh

quản lý nhà nước đối với hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; quy định hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu; quản lý sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và vật mang dữ liệu và tổ chức triển khai, thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa  (SPHH) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: quản lý sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm, vật mang dữ liệu[1]; hệ thống truy xuất nguồn gốc SPHH theo nguyên tắc một bước trước – một bước sau; yêu cầu về thông tin cơ bản của SPHH; bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu trên Cổng thông tin quốc gia; trách nhiệm của các bên liên quan… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện truy xuất nguồn gốc SPHH; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp liên quan đến truy xuất nguồn gốc SPHH.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 28/11/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Bảo đảm phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13274:2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trước khi đưa vào sử dụng.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

20/11/2023

Đã xem

1393 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

20/11/2023

Đã xem

1393 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo Thông tư (phiên bản tháng 11/2023)

Ngày nhập

20/11/2023

Đã xem

1393 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com